Paličkové prsty: Co prozrazují o vašem zdraví?

Co jsou paličkovité prsty?

Paličkovité prsty, někdy nazývané také jako paličkové prsty nebo hippokratovy prsty, jsou stavem, kdy se konečky prstů na rukou i nohou zvětšují a rozšiřují. Nehty se pak začínají kroutit a nadzdvihovat, připomínající tvar hodinových sklíček. Kůže pod nehty a kolem nich může být lesklá a zarudlá, někdy i bolestivá na dotek. Paličkovité prsty samy o sobě nejsou nemocí, ale spíše příznakem jiného zdravotního problému, nejčastěji v plicích nebo srdci. Mezi nejčastější příčiny patří chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), cystická fibróza, plicní fibróza, srdeční vady a infekční endokarditida. Paličkovité prsty se mohou vyvíjet pomalu, v průběhu měsíců či let, nebo rychle, během několika dní. V některých případech se paličkovité prsty mohou objevit bez zjevné příčiny. Pokud si všimnete jakýchkoli změn na svých prstech, je důležité navštívit lékaře, aby určil příčinu a zahájil vhodnou léčbu. Včasná diagnostika a léčba základního onemocnění může zpomalit nebo zastavit progresi paličkovitých prstů.

Příčiny vzniku

Paličkovité prsty, někdy označované jako „bubnové paličky“, představují ztluštění konečků prstů na rukou i nohou. Nehty se v důsledku toho zakřivují směrem dolů, připomínaje tvar lžičky. Tento stav obvykle postihuje všechny prsty a vyvíjí se postupně v průběhu týdnů či měsíců. Paličkovité prsty samy o sobě nejsou bolestivé, ale mohou být příznakem závažnějších zdravotních problémů.

Nejčastější příčinou vzniku paličkovitých prstů jsou plicní onemocnění, zejména rakovina plic. Nádorové buňky v plicích mohou produkovat látky, které stimulují růst tkání v konečcích prstů. Mezi další plicní choroby spojené s paličkovitými prsty patří cystická fibróza, chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) a plicní fibróza.

Kromě plicních onemocnění mohou paličkovité prsty signalizovat i srdeční vady, jako jsou vrozené srdeční choroby nebo infekce srdeční chlopně (endokarditida). Vzácněji se paličkovité prsty vyskytují u onemocnění jater, jako je cirhóza, nebo u chronických střevních zánětů, například Crohnovy choroby.

Přesná příčina vzniku paličkovitých prstů není zcela objasněna. Existuje teorie, že nedostatek kyslíku v krvi vede k rozšíření cév v konečcích prstů a následnému zmnožení tkání. Jiná teorie předpokládá, že za vznikem paličkovitých prstů stojí hormonální změny vyvolané základním onemocněním.

Příznaky a projevy

Paličkovité prsty, někdy také označované jako „bubnové paličky“, jsou stavem, kdy se konečky prstů na rukou i nohou zvětšují a zaoblují. Nehty se pak začínají podobat hodinovému sklíčku, jsou klenuté a zvětšené. Změna tvaru prstů je obvykle pozvolná a v počátečních fázích nemusí být patrná. Může se objevit na všech prstech, ale nejčastěji postihuje ukazováček a prostředníček.

Mezi první příznaky patří měkkost nehtového lůžka, kdy se nehet při tlaku prohýbá. Postupně se zvětšuje úhel mezi nehtem a okolní kůží, až se nehet začne podobat hodinovému sklíčku. Kůže pod nehtem může být lesklá a namodralá, v důsledku rozšíření krevních cév. V pokročilých fázích se zvětšuje objem celého posledního článku prstu, a to jak do šířky, tak i do délky. Prsty mohou být teplejší a citlivější na dotek. Vzácně se objevuje i bolest, a to zejména při tlaku na postižené místo.

Diagnostika

Paličkovité prsty samy o sobě nejsou nemocí, ale spíše příznakem jiného zdravotního problému. Proto je důležité diagnostikovat příčinu tohoto stavu. Lékař nejprve provede fyzikální vyšetření, během kterého zkontroluje vzhled vašich prstů a nehtů. Zeptá se vás také na vaši anamnézu, včetně případných dalších příznaků, které pociťujete, a zda se ve vaší rodině vyskytují nějaká onemocnění.

K určení příčiny paličkovitých prstů může být zapotřebí dalších vyšetření. Mezi ně patří:

Rentgenové vyšetření hrudníku: Toto vyšetření může odhalit plicní onemocnění, jako je rakovina plic nebo plicní fibróza.

EKG: Elektrokardiogram může odhalit srdeční onemocnění, jako je srdeční selhání nebo vrozená srdeční vada.

Krevní testy: Krevní testy mohou pomoci diagnostikovat infekce, záněty nebo jiné stavy, které mohou způsobovat paličkovité prsty.

Pulzní oxymetrie: Toto vyšetření měří hladinu kyslíku v krvi a může pomoci diagnostikovat plicní onemocnění.

V některých případech může být k určení příčiny paličkovitých prstů zapotřebí biopsie plic nebo jiných tkání.

Možnosti léčby

Paličkovité prsty samy o sobě nejsou nemocí, ale spíše příznakem jiného zdravotního problému. Proto se léčba zaměřuje především na identifikaci a zvládnutí tohoto základního onemocnění. Pokud jsou paličkovité prsty způsobeny plicním onemocněním, jako je CHOPN nebo cystická fibróza, léčba se zaměří na zlepšení funkce plic a zmírnění příznaků. To může zahrnovat léky na rozšíření dýchacích cest, kyslíkovou terapii, plicní rehabilitaci a v některých případech i transplantaci plic.

V případě, že jsou paličkovité prsty způsobeny srdečními vadami, může být nutná operace srdce k opravě vady. U paličkovitých prstů způsobených jinými stavy, jako jsou infekce nebo nádory, se léčba bude lišit v závislosti na konkrétní příčině.

Je důležité si uvědomit, že i když se podaří zvládnout základní onemocnění, paličkovité prsty se nemusí vždy úplně ztratit. V některých případech mohou přetrvávat i po úspěšné léčbě.

Kdy navštívit lékaře

Paličkovité prsty samy o sobě nemusí být důvodem k panice, ale vždycky signalizují, že se v těle děje něco neobvyklého. Někdy je příčina banální, jindy se může jednat o závažnější onemocnění. Proto je vždycky lepší poradit se s lékařem, který určí, zda je nutné další vyšetření. Pokud se u vás paličkovité prsty objeví náhle a rychle se zhoršují, je namístě vyhledat lékařskou pomoc co nejdříve. Stejně tak pokud jsou paličkovité prsty doprovázeny dalšími příznaky, jako jsou dýchací potíže, bolest na hrudi, kašel, únava, namodralé zbarvení kůže nebo rtů, otoky nohou, ztráta hmotnosti nebo zrychlený tep. Včasná diagnostika a léčba základního onemocnění může zpomalit nebo zastavit rozvoj paličkovitých prstů a zmírnit další komplikace.

Prevence a doporučení

Paličkové prsty samy o sobě léčbu nevyžadují, protože se jedná o příznak jiného onemocnění. Základním krokem je tedy nalezení a léčba tohoto primárního problému. Včasná diagnostika a léčba základního onemocnění může zpomalit nebo zastavit progresi paličkovitých prstů a v některých případech dokonce vést k jejich částečnému nebo úplnému vymizení.

Pokud kouříte, je důležité s tím přestat. Kouření zhoršuje prokrvení a může zhoršovat i paličkovité prsty. Pravidelně kontrolujte své nehty a kůži na rukou a chodidlech. Všímejte si jakýchkoli změn, jako je otok, změna barvy nebo tvaru nehtů. Dodržujte zásady zdravého životního stylu, včetně vyvážené stravy a pravidelného cvičení. To pomůže zlepšit celkové zdraví a krevní oběh.

V některých případech může lékař doporučit doplňky stravy, jako je železo nebo vitamin B12, pokud je jejich nedostatek příčinou paličkovitých prstů. Pokud máte obavy z paličkovitých prstů, neváhejte se poradit s lékařem. Ten provede potřebná vyšetření a určí příčinu.

Publikováno: 21. 06. 2024

Kategorie: zdraví

Autor: HavelBenda

Tagy: paličkovité prsty | popis paličkovitých prstů