Náboženství

Jezus Kristus Neexistus

Ježíš Kristus neexistoval? Nová kniha vyvolává kontroverzi

Historické prameny Pro pochopení minulosti je klíčové studium historických pramenů. Ty se dělí na prameny písemné, hmotné a obrazové. Písemné prameny zahrnují kroniky, listiny, dopisy a další dokumenty. Hmotné prameny tvoří archeologické nálezy, stavby, nástroje a zbraně. Obrazové prameny zahrnují malby, rytiny,...

Jak Se Dostat Do Edenu

Cesta do Edenu: Co říkají posvátné texty?

Křesťanství Křesťanství je monoteistické náboženství založené na životě a učení Ježíše Nazaretského. Vzniklo v 1. století n. l. v římské provincii Judea. Křesťané věří, že Ježíš je Syn Boží a Mesiáš prorokovaný v hebrejské Bibli (Starém zákoně). Jeho život, smrt a zmrtvýchvstání jsou popsány v Novém...

Hare Krišna Sekta

Hare Krišna: Více než jen Hare Krišna?

Původ hnutí Hare Krišna Hnutí Hare Krišna, oficiálně známé jako Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny (ISKCON), má kořeny v hinduistické tradici bhakti jógy, konkrétně v gaudíja vaišnavské linii pocházející z 16. století z Indie. Zakladatelem hnutí v jeho moderní podobě byl Šríla Prabhupáda, který v roce 1965...

Satanistická Hvězda

Satanistická hvězda: Symbol kontroverze a nepochopení?

Původ a historie symbolu Symbol, jehož původ se často ztrácí v hlubinách historie, málokdy odhalí svá tajemství bez důkladného zkoumání. Někdy se jedná o pozůstatek starobylých rituálů a tradic, jindy o zjednodušený obraz srozumitelný napříč kulturami. Často se význam symbolu v průběhu času proměňoval, obohacoval...

Satanic Text

Ďábelský text v centru pozornosti věřících

Definice satanického textu Satanický text nelze definovat jednoznačně. Neexistuje žádný oficiální seznam znaků, které by text řadily mezi satanistické. Obecně se dá říct, že satanistický text propaguje a oslavuje Satana, ďábla nebo jiné entity spojované se zlem. Může obsahovat rouhačské pasáže, výzvy k násilí,...

Sekty v Česku: Tajemné světy za zavřenými dveřmi

Sekty. Slovo, které v mnohých vyvolává mrazivé pocity. Představujeme si izolované komunity, manipulativní vůdce a ztracené duše uvězněné v podivných rituálech. Ale realita sekt v Česku je mnohem komplexnější a méně černobílá.Co je to sekta?Definice sekty není jednoduchá. Někdy se hovoří o "malých náboženských...

Definice náboženství podle slavných osobností

Náboženství je víra v něco nadzemského, tedy opak ateismu. Může se týkat společenských zvyklostí, myšlení, jednání, rituálů a bohoslužeb. Náboženská nauka má pochopitelně odlišnou definici, protože na světě existuje spousta náboženských směrů. Definice náboženství tak není úplně...

Judaismus a přehledná definice této víry

Abrahámovské náboženství židovského národa. Přesně tak je definován judaismus, který se velice často pojí s pojmy jako izraelitská víra, mojžíšská víra a židovská víra. Ve své podstatě se za tímto směrem skrývá kulturně-nábožensko-nacionální soubor zahrnující spoustu prvků. Od historie, přes filozofii,...

Křesťanské symboly nabývají nejrůznějších významů

Křesťanství je bezpochyby jedním z nejpopulárnějších náboženství a vírou vůbec. Rozšířené je v podstatě po celém světě. Nejrůznější křesťanské symboly nabývají odlišných podob. Některé z nich se pojí s křesťanstvím obecně a jiné zase s určitými náboženskými skupinami tohoto směru. Tento článek...

Hinduismus – Poznejte hlavní směr tohoto náboženství

Na světě existuje přemíra náboženských směrů, které jsou hodně rozšířené. Není to pouze buddhismus, jak by si mohl, kdo myslet. Je to také hinduismus. Ten lze označit za třetí nejrozšířenější náboženství světa. Ostatně má kolem jedné miliardy příznivců, což je opravdu hodně. Náboženský...