Politika

Volicsky Preukaz Prezidentske Volby 2024

Prezidentské volby 2024: Vše o volebním průkazu

ledna 2024 do 16:00, pokud žádáš osobně. Online nebo poštou musí být žádost doručena nejpozději 5. ledna 2024. Žádost o voličský průkaz pro prezidentské volby 2024 musíš stihnout podat do pátku 5. ledna 2024, pokud ji odesíláš online nebo poštou. Máš-li cestu na úřad, můžeš si o něj požádat osobně, a to...

Vzhůru do politiky? Poslanecká sněmovna nabízí volná místa!

Volná místa v Poslanecké sněmovně Volná místa v Poslanecké sněmovně vznikají z několika důvodů. Mezi nejčastější patří úmrtí poslance, jeho rezignace na mandát, nebo zvolení do funkce, která je s výkonem mandátu poslance neslučitelná (např. prezidentem republiky, senátorem, členem vlády). O tom, kdo obsadí...

Kdo Je Liberál

Liberál: Strašák, nebo naděje české politiky?

Základní principy liberalismu Liberalismus je politická filozofie, která zdůrazňuje svobodu jednotlivce. Liberálové věří v omezenou vládu, svobodu projevu, svobodu náboženského vyznání, svobodný trh a právní stát. Liberalismus má kořeny v osvícenství a jeho myšlenky formovaly moderní demokracie po celém...

Volební Preference Dnes

Volební preference dnes: Komu věří Češi?

Aktuální průzkumy veřejného mínění Volební preference Čechů jsou v neustálém pohybu a aktuální průzkumy veřejného mínění nám poskytují cenný vhled do nálad a postojů voličů. Tyto průzkumy, prováděné renomovanými agenturami jako STEM, CVVM a Kantar, sledují preference voličů v čase a identifikují trendy a...

Boris Pistorius

Boris Pistorius: Nový německý ministr obrany?

Pistorius: Nový německý ministr obrany Boris Pistorius se stal novým německým ministrem obrany v lednu 2023. Pistorius, člen Sociálnědemokratické strany Německa (SPD), nahradil Christine Lambrechtovou, která rezignovala po sérii kontroverzí. Pistorius je považován za zkušeného politika s dlouhou kariérou v německé politice....

Průzkum Volby

Průzkum volby: Kdo vede a kdo propadá?

Aktuální preference stran Aktuální preference politických stran nám poskytují fascinující pohled na náladu voličů a potenciální směřování politické scény. Průzkumy voleb a veřejného mínění, které pravidelně provádějí renomované agentury, nám pomáhají pochopit, jak si stojí jednotlivé politické subjekty v...

Brics Země

BRICS země: Nová osa světové politiky?

Různé politické systémy Země BRICS, tedy Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika, představují skupinu s neuvěřitelně rozmanitými politickými systémy. Od demokracie po autoritářství, každá země si razí vlastní cestu politickou krajinou. Brazílie, největší země BRICS, je prezidentská republika s dlouhou...

Volby 2024

Volby 2024: Kdo ovládne Česko?

Volby do Evropského parlamentu V roce 2024 se opět budou konat volby do Evropského parlamentu, a to od 6. do 9. června. Čeští voliči budou mít možnost vybrat 21 zástupců, kteří budou hájit jejich zájmy v tomto důležitém orgánu Evropské unie. Volby se konají každé 4 roky a účastní se jich občané všech členských...

Ministr Práce A Sociálních Věcí

Ministr práce a sociálních věcí: Co chystá pro Česko?

Aktuální ministr Aktuálním ministrem práce a sociálních věcí České republiky je Marian Jurečka. Do funkce byl jmenován prezidentem republiky 17. prosince 2021 jako člen vlády Petra Fialy. Marian Jurečka je absolventem Mendelovy univerzity v Brně, obor Podnikání a administrativa. Před nástupem do funkce ministra působil jako...

Štátna Príslušnosť

Štátna príslušnosť: Kľúč k volebnej urne?

Pojem štátnej príslušnosti Štátna príslušnosť je právny vzťah medzi jednotlivcom a štátom, ktorý mu prináša určité práva a povinnosti. Je to základný kameň medzinárodného práva a určuje, pod jurisdikciu ktorého štátu daná osoba spadá. Zjednodušene povedané, štátna príslušnosť určuje, ku ktorému štátu...