Politik může fungovat hned na několika úrovních

Politika je pro některé jedince doslova vědou a nepřehlednou oblastí. Přitom se jedná o poměrně důležité téma související s našimi životy a budoucností. Právě tyto faktory politikové značným způsobem ovlivňují. Z těchto důvodů Vám prozradíme, kdo je to vlastně politik a na jaké úrovni může v České republice fungovat.

  • Komunální úroveň.
  • Krajská úroveň.
  • Celostátní úroveň.
  • Úroveň hlavy státu.
  • Evropská úroveň.

Kdo je to politik?

Tento pojem pochází z řeckého slova politikos. Velice často se můžete setkat s výrazy jako polites nebo polis. Politik je v podstatě ten, kdo se aktivně angažuje v politickém dění. To znamená, že má možnost ovlivňovat veřejná pravidla a rozhodování. Takový člověk pak může být respektovaný na určité úrovni, na které se zaměříme v následujícím odstavci.

Jednotlivé úrovně politiky

Tou nejnižší úrovní je bezpochyby komunální politika. V takovém případě působí politik na úrovni obce nebo města. Stejně, jako kdekoliv jinde i zde kandiduje za určitou politickou stranu nebo politické hnutí. Chcete-li se o komunální politice a dalších úrovních dozvědět více, začtěte se do níže prezentovaných otázek a odpovědí.

Jakých postů mohou politici docílit na komunální úrovni?

Politici tohoto ražení obvykle usilují o možnost rozhodovat o konkrétní obci nebo městu. Snaží se tedy dostat do zastupitelstev a rad. Další fází může být post starosty nebo místostarosty.

Jak funguje politika na krajské úrovni?

Podobně, jako ta komunální, jen jsou zde vyšší posty související s krajem. To znamená krajské zastupitelstvo, Rada kraje nebo hejtman.

Jaká je politika na celostátní úrovni?

V tomto případě je stěžejní dolní a horní komora Parlamentu České republiky. Jsou to tedy poslanci v Poslanecké sněmovně a senátoři v Senátu.

Jaký politický post je na úrovní hlavy státu?

Politik na této úrovni má jediný cíl, stát se prezidentem České republiky.

Jak se tvoří politika na Evropské úrovni?

Politici v tomto prostředí tíhnou k funkci poslance Evropského parlamentu. V této roli hájí zájmy České republiky na Evropské úrovni.