Poslanecká sněmovna ČR má opravdu velký význam

Poslanecká sněmovna ČR, to je vesměs zkrácený název Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Zmínka o Parlamentu ČR je zde na místě, protože se jedná o jeho dolní komoru. V jejím čele stojí vždy předseda, dále je to první místopředseda a další místopředsedové. Jestliže se o Poslanecké sněmovně ČR chcete dozvědět více informací, začtěte se do následujících řádků.

Poslanecká sněmovna ČR a základní informace

Na počátku všeho Vám přinášíme základní informace o tomto důležitém prvku vládnoucí moci v Česku. Za zmínku stojí například to, že Poslanecká sněmovna ČR je označována nejrůznějšími zkratkami. Typickým příkladem je PSP ČR nebo PS PČR. Další podstatné údaje Vám předkládáme prostřednictvím níže uvedené tabulky.

PředmětHodnota
Vznik1993
Počet poslanců200
Délka volebního období4 roky
Předchůdce PSP ČRČeská národní rada
Základní informace související s Poslaneckou sněmovnou.

Důležité je zmínit, že Poslanecká sněmovna je usnášeníschopná pouze za předpokladu, když je přítomno minimálně 67 poslanců. Takže třetina poslanců. Schvalování je pak realizováno prostou většinou.

Orgány a jednotlivé výbory

Poslanecká sněmovna ČR pochopitelně nemá pouze vedoucí funkce zmíněné v úvodu tohoto článku. Její součástí jsou nejrůznější orgány a výbory. Typickým příkladem je Kancelář Poslanecké sněmovny. V rámci výborů lze jmenovat Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor, Mandátový a imunitní výbor, Volební výbor, Petiční výbor, Kontrolní výbor, Organizační výbor, Výbor pro bezpečnost, Ústavně právní výběr a mnohé další.

Poslanecká sněmovna ČR a její rozpuštění

Pokud jde o rozpuštění Poslanecké sněmovny, může jej provést prezident České republiky. Samotná Ústava mu to umožňuje hned v několika případech. Jedním z nich je například nevyslovení důvěry nově jmenované vládě. Dále je to situace, kdy se neusnese o vládním návrhu zákona, a to do tří měsíců. Zapomínat bychom neměli ani na přerušení zasedání Poslanecké sněmovny. Limitní je v tomto případě hranice 120 dní. Prezident České republiky může rozpustit Poslaneckou sněmovnu i v okamžiku, kdy není schopna se usnášet v časovém úseku delším, jak tři měsíce.