Prezident České republiky se pyšní řadou pravomocí

Každý asi správně tuší, že hlavou státu je prezident. V našem případě prezident České republiky, který je nějakou dobu volen přímou volbou. Jako hlava státu má přemíru důležitých pravomocí. Ty se rozdělují na absolutní pravomoci a pravomoci s kontrasignací. Oboje Vám v následujících řádcích více přiblížíme.

Kdo může být prezident České republiky?

Ještě, než se zaměříme na detailní pravomoci prezidenta České republiky, je třeba zmínit, kdo jím vlastně může být. Zřejmá je jedna podstatná věc. Prezident nesmí být v žádném případě člověk, který je odsouzen za velezradu nebo porušení Ústavy. Ostatní podmínky pro zvolení prezidenta přinášíme prostřednictvím níže uvedené tabulky.

PředmětHodnota
Minimální věk40 let
Návrh od poslanců a senátuMin. 20 poslanců nebo 10 senátorů
Návrh od běžných občanůPetice alespoň 50 tisíc hlasů
Opakované zvoleníMax. 2x
Kdo se může stát prezidentem a za jakých podmínek.

Prezident České republiky může být zvolen už v prvním kole, ale musí získat nadpoloviční většinu hlasů. V opačném případě se do čtrnácti dnů koná druhé kolo voleb dvou nejúspěšnějších z prvního kola.

Absolutní pravomoci prezidenta

Tento typ pravomocí vykonává prezident České republiky zcela nezávisle. To znamená, že svolává zasedání Poslanecké sněmovny, odvolává předsedu a ostatní členy vlády. Jmenuje i řadu předsedů, místopředsedů a soudců. Jmenovat lze Ústavní soud a Nejvyšší soud. Prezident v rámci svých absolutních pravomocí podepisuje zákony platné v České republice, které mimochodem může vracet Parlamentu. Nakonec jmenuje i členy Bankovní rady České národní banky.

Prezident České republiky – Pravomoci s kontrasignací

V případě těchto pravomocí lze zmínit například zastupování státu navenek. Prezident je vrchním velitelem ozbrojených sil a také sám jmenuje nejvyšší generály a uděluje státní vyznamenání. Je to právě prezident ČR, který má právo udělit amnestii a ratifikuje mezinárodní smlouvy. Mezi obecné pravomoci prezidenta patří i prezidentské veto a udělování milosti, což je do jisté míry historická pravomoc pocházející z monarchie. Prezident je zkrátka velký vládce.