ateistické tvrzení o neexistenci ježíše krista

Jezus Kristus Neexistus

Ježíš Kristus neexistoval? Nová kniha vyvolává kontroverzi

Historické prameny Pro pochopení minulosti je klíčové studium historických pramenů. Ty se dělí na prameny písemné, hmotné a obrazové. Písemné prameny zahrnují kroniky, listiny, dopisy a další dokumenty. Hmotné prameny tvoří archeologické nálezy, stavby, nástroje a zbraně. Obrazové prameny zahrnují malby, rytiny,...