česká ekologická dohoda

Čed

ČED: Zelená naděje, nebo politický trik?

Vznik ČED: Iniciativa a cíle Vznik České ekologické dohody (ČED) byl reakcí na sílící potřebu spojit síly soukromého a veřejného sektoru v boji proti klimatické změně a pro dosažení cílů udržitelného rozvoje. Iniciativa vzešla z Ministerstva životního prostředí ČR, které si uvědomovalo, že bez aktivního zapojení...