informace o mzdě předsedy odborové organizace

Mzda Předsedy Odborové Organizace

Kolik bere šéf odborů? Mrkněte na mzdu předsedy odborové organizace!

Zdroje příjmů Zdroje příjmů předsedy odborové organizace se mohou lišit v závislosti na velikosti a finančních možnostech organizace, stejně jako na konkrétních ustanoveních stanov a kolektivních smluv. Obecně lze říci, že příjem předsedy odborů pochází z následujících zdrojů: Členské příspěvky: Hlavním...