repo operace

Repo Operace

Repo operace: Jak ovlivňují vaše finance?

Co je repo operace? Repo operace, zkráceně pro operace zpětného odkupu, představuje krátkodobou půjčku zajištěnou cennými papíry. V zásadě jde o dvoudenní obchod, kdy jedna strana prodává cenné papíry s dohodou o jejich zpětném odkupu za předem stanovenou cenu v budoucnu. Rozdíl mezi prodejní a odkupní cenou představuje...