satanický text

Satanic Text

Ďábelský text v centru pozornosti věřících

Definice satanického textu Satanický text nelze definovat jednoznačně. Neexistuje žádný oficiální seznam znaků, které by text řadily mezi satanistické. Obecně se dá říct, že satanistický text propaguje a oslavuje Satana, ďábla nebo jiné entity spojované se zlem. Může obsahovat rouhačské pasáže, výzvy k násilí,...