štátna príslušnosť

Štátna Príslušnosť

Štátna príslušnosť: Kľúč k volebnej urne?

Pojem štátnej príslušnosti Štátna príslušnosť je právny vzťah medzi jednotlivcom a štátom, ktorý mu prináša určité práva a povinnosti. Je to základný kameň medzinárodného práva a určuje, pod jurisdikciu ktorého štátu daná osoba spadá. Zjednodušene povedané, štátna príslušnosť určuje, ku ktorému štátu...