test sluchu

Test Sluchu

Slyšíte dobře? Otestujte si svůj sluch!

Tóny a frekvence Zvuk, který vnímáme jako tón, je ve skutečnosti vibrace šířící se vzduchem. Frekvence těchto vibrací určuje výšku tónu – čím rychlejší vibrace, tím vyšší tón slyšíme. Frekvence se měří v hertzech (Hz), kde jeden hertz odpovídá jedné vibraci za sekundu. Lidské ucho je schopné vnímat frekvence...