Ateismus – Poznejte různé odnože bezbožnosti

Ateismus je označení pro člověka žijícího bez Boha. Neupíná se k žádné víře v něco většího, silnějšího a nadpřirozeného. Právě z této definice vzniklo hlavní označení tohoto směru, jímž je bezbožnost. Výraz ateismus lze ale prezentovat i mnohými dalšími způsoby, na které v široké společnosti narazíte.

  • Odmítání náboženství.
  • Aktivní či pasivní neuznání Boha.
  • Neutrální odmítání Boha.

Jiné pojetí ateismu

V novodobých dějinách lze odmítání Boha neboli bezbožnost vnímat přesně výše uvedeným způsobem. Trochu jinak na něj nahlíželi řečtí básníci. V jejich dílech je ateismus neblahým stavem. Fáze, kdy člověka opustili Bohové. Takže, pojato z druhé stran. Opak vnímání tohoto směru dnes.

Ateismus a všechny jeho odnože

Bezbožnost jako takovou lze charakterizovat rozdílnými způsoby. Nejčastěji se člověk setká s ateismem přirozeným, kdy se člověk vůbec nezajímá o Boha a nemá o něm žádnou představu. S dalšími odnožemi Vás seznámíme prostřednictvím níže uvedených otázek a odpovědí.

Co si představit pod praktickým ateismem?

Takový člověk sice v Boha věřit může, ale žije, jako by vůbec neexistoval. A právě jeho konání božskou existenci v maximální možné míře popírá.

Jaký je význam pasivního ateismu?

Tento druh je mnohdy prezentován jako tolerantní. Člověk tohoto typu věří jen svým vlastním dogmatům, nikoliv v Boha. Přesně z těchto důvodů je často prezentován jako slabý.

Co je to výslovný ateismus?

V tomto případě člověk aktivně odmítá jakéhokoliv Boha. Možná i proto se mu říká pozitivní, explicitní nebo silný. Jeho příznivci se často přiklání i k ostatním směrům.

Na jaké další směry ateismu lze narazit?

Je to například ten antropocentrický, pozitivismus, humanistický, morální nebo sekularismus. V posledním případě jde o směr, který je označován jako politický. Jakékoliv náboženství je vylučováno kvůli ohrožení společenského smíru.

Jak je označován bojovný ateismus?

Tomu se říká antiteismus. Takoví lidé aktivně působí proti církvím a náboženským organizacím. Jedná se spíše o radikální hnutí.