Parlament České republiky a vše co musíte vědět

Pokud jde o jeden z nejvýznamnějších orgánů ČR, je třeba jmenovat Parlament České republiky. Ve své podstatě jde o dvoukomorový zákonodárný sbor, který se dělí na dvě komory. Ještě, než vznikl právě Parlament ČR, existovaly na našem území jiné organizace v podobě předchůdců.

  • Národní shromáždění.
  • Rakouský Říšský sněm.
  • Český, moravský a slezský zemský sněm.

Parlament České republiky a základní fakta

Každý občan naší země by měl mít povědomí o Parlamentu ČR. Je třeba znát hlavní informace a údaje považované za samozřejmé. Pokud máte v tomto směru trochu hokej prozradíme Vám, že Parlament se dělí na dolní a horní komoru. Všechno ostatní už vyčtete z tabulky prezentované níže.

PředmětHodnota
Dolní komoraPoslanecká sněmovna
Horní komoraSenát
Počet poslanců200
Počet senátorů81
Parlament České republiky všechny podstatné informace.

Ještě doplníme, že Poslanecká sněmovna České republiky vznikla v roce 1993, a to z původní České národní rady. Naopak k plnohodnotnému naplnění Senátu došlo až v roce 1996.

Jaké jsou pravomoci Parlamentu ČR?

Jak asi každý správně tuší, Parlament České republiky má určitou strukturu a hlavně pravomoci. Pokud jde o ty ústavní, seznámíme Vás s nimi podrobněji. Je zřejmé, že Parlament ČR vykonává zákonodárnou moc. Právě on může vydávat souhlasy k ratifikaci mezinárodních smluv a je to on, kdo může měnit Ústavní pořádek České republiky. Tím to ovšem nekončí. Parlament ČR schvaluje státní rozpočet na nadcházející rok, vyslovuje důvěru či nedůvěru vládě a zároveň může rozhodovat o válečném stavu. Mimo jiné také vyslovuje souhlas s posláním armády na jiné území mimo Českou republiku.

Vědět byste měli i o tom, že Parlament České republiky může díky své moci zřídit vyšetřovací komisi. Ta pak bude cílit primárně na vyšetření věcí veřejného zájmu. Zapomínat bychom neměli ani na to, že Parlament jmenuje soudce Ústavního soudu. Nutno podotknout, že jednotlivé pravomoci se mnohdy rozdělují právě mezi Senát a Poslaneckou sněmovnu České republiky, tedy mezi dolní a horní komoru.