Politické strany mají řadu příjmů, poznejte je všechny

Když se zaměříte na politickou scénu v Česku, pak se kromě hlavy státu v podobě prezidenta České republiky setkáte hlavně s politickými stranami. Právě ty rozhodují o věcech kolem nás. Aby politické strany mohly fungovat, musí být vhodně financovány. V tomto směru lze narazit na dva zdroje financí.

  • Interní financování.
  • Externí financování.

Politické strany a jejich interní zdroje

Nejprve se zaměříme na interní financování politických stran. Jednu ze složek v tomto směru představují členské příspěvky, které jsou získávány od jednotlivých členů. Kromě nich jsou to dále příspěvky od zastupitelů a poslanců. Politická strana navíc může disponovat svými nemovitostmi. To znamená, že získává finance z pronájmu, případně prodeje. Výjimkou není ani organizace nejrůznějších akcí spojených s výdělkem.

Politické strany a externí příjmy

Druhou kategorii tvoří již zmiňované externí zdroje peněz. V tomto ohledu můžeme hovořit například o příjmech z podnikání konkrétní strany. Dále jsou to dary a sponzoring, půjčky, úvěry a v neposlední řadě státní příspěvky. O stálých příspěvcích se dočtete v tabulce prezentované níže.

PředmětHodnota
Minimální počet hlasů ve volbách3 %
Navýšení příspěvku nad 3 %O 0,1 %
Velikost navýšeného příspěvku200 000 Kč za 0,1 %
Hranice příspěvkůDo 5 %
Jak je s výší příspěvků politických stran?

Posléze náleží politické straně příspěvky za mandáty. Za každého poslance nebo senátora je to až 900 000 Kč. V případě krajských zastupitelů to dělá 250 000 Kč.

Ostatní státní příspěvky

Výše uvedenými státními příspěvky však politické strany rozhodně nekončí. Zmínit bychom měli i příspěvky na úhradu volebních nákladů. Pokud konkrétní strana získá více, jak 1,5 % hlasů, má nárok na finanční příspěvek ve výši 100 Kč za každý obdržený hlas. To se týká Poslanecké sněmovny. Pokud jde o volby do Evropského parlamentu, tam je hranice stanovena na 1 % a příspěvek má hodnotu 30 Kč za každý hlas. Jak vidno, jednotlivé politické strany povětšinou mají dostatečné finanční příjmy. Úspěch je v tomto případě logicky více ceněný.