Česká národní rada

Poslanecká sněmovna ČR má opravdu velký význam

Poslanecká sněmovna ČR, to je vesměs zkrácený název Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Zmínka o Parlamentu ČR je zde na místě, protože se jedná o jeho dolní komoru. V jejím čele stojí vždy předseda, dále je to první místopředseda a další místopředsedové. Jestliže se o Poslanecké sněmovně...