druhy akcií

Druhy Akcií

Finance: Druhy akcií: Průvodce investováním na burze

Kmenové akcie Kmenové akcie představují základní typ akcie, se kterým se nejčastěji setkáte na akciovém trhu. Držitelům kmenových akcií plynou základní práva akcionáře, jako je právo na podíl ze zisku (dividenda), právo účastnit se valné hromady a hlasovat o důležitých záležitostech společnosti, a právo na...