návod, jak se dostat do ráje podle náboženských textů

Jak Se Dostat Do Edenu

Cesta do Edenu: Co říkají posvátné texty?

Křesťanství Křesťanství je monoteistické náboženství založené na životě a učení Ježíše Nazaretského. Vzniklo v 1. století n. l. v římské provincii Judea. Křesťané věří, že Ježíš je Syn Boží a Mesiáš prorokovaný v hebrejské Bibli (Starém zákoně). Jeho život, smrt a zmrtvýchvstání jsou popsány v Novém...