Ústava

Přímá volba prezidenta ČR má za sebou určitou historii

V České republice působí hlava státu, kterou je prezident. Jeho volba probíhala v minulosti nepřímo, a to prostřednictvím Parlamentu České republiky. Zlom nastal v roce 2012, kdy byla zavedena přímá volba prezidenta. To znamená, že prezident je volen naprosto shodným způsobem, jako například poslanci, zastupitelé a...