1 dubna, 2023
Buddha symbolizuje náboženství zvané buddhismus.

Buddhismus je nejrozšířenějším náboženstvím světa

Zajímá Vás, jaké náboženství patří na přední příčky těch nejrozšířenějších na světě? Je to buddhismus, který rozhodně nespadá mezi nejznámější sekty. Ba naopak. Jde o plnohodnotné náboženství s opravdu hodně dlouhou tradicí. Učení Siddhártha Gautamy označovaného jako Buddha je vyhledávané všemi generacemi po celém světě.

  • Nejrozšířenější v Asii.
  • 350 až 550 milionů příznivců.
  • Vznik mezi 6. až 4. stoletím př. n. l.

Buddhistická cesta k probuzení

Buddhismus je poměrně rozsáhlým učením, které mimo jiné zahrnuje ušlechtilou osmidílnou stezku. Ta se týká především způsobu chování a vede k probuzení. Formuloval ji sám Buddha a její aplikování by mělo vést k lepšímu životu a cítění. O jednotlivých krocích se podrobněji zmíníme v následujících řádcích.

Buddhismus a vše, co potřebujete vědět

Pojďme ale pokračovat v představování buddhismu. Zmíníme se například o členech buddhistického učení. Neopomeneme ani na dějiny buddhismu a v neposlední řadě se vrátíme ke krokům cesty k probuzení. Vše podstatné vyčtete z níže uvedených otázek a odpovědí.

Jaké jsou dějiny buddhismu?

Období Buddhova života probíhalo mezi 6. a 5. stolením př. n. l. O století později přišla na přetřes doba štěpení na různé školy. Vznik a působení mahájány bylo od 1. stolení př. n. l. Nástup tantrismu byl po 7. století.

Jaké jsou prvky cesty k probuzení?

Je to pravé a skutečné pochopení, na které se váže řeč, myšlení, jednání, úsilí, bdělá pozornost a v neposlední řadě i pravý život a soustředění.

Jaké jsou poslední čtyři vznešené pravdy?

Tyto pravdy říkají, že existuje utrpení, příčina utrpení a také to, že utrpení je možné ukončit. Nakonec existuje i cesta, která vede k zániku utrpení.

Jaké jsou typy buddhistického učení?

Pokud jde o buddhismus, je třeba zmínit hlavní směry tohoto učení. Patří mezi ně Théraváda, Mahájána a Vadžrajána.

Jací jsou další významní buddhisté?

Řadí se mezi ně například Ánanda, Náropa, Gampora, Šamar rinpočhe, Jašódhara, Ole Nydahl a Hannah Nydahl.