Politika

Politické hnutí – Význam slova pod drobnohledem

Jestliže se zajímáte o to, jak funguje politický systém v České republice, určitě byste neměli opomíjet na výraz politické hnutí. Ve své podstatě to není to samé, jako politická strana. Jedná se o sociální hnutí zaměřené na oblast politiky. Cílem takového politického hnutí je pak zvolit členy hnutí do úřadů,...

Politik může fungovat hned na několika úrovních

Politika je pro některé jedince doslova vědou a nepřehlednou oblastí. Přitom se jedná o poměrně důležité téma související s našimi životy a budoucností. Právě tyto faktory politikové značným způsobem ovlivňují. Z těchto důvodů Vám prozradíme, kdo je to vlastně politik a na jaké úrovni může...

Přímá volba prezidenta ČR má za sebou určitou historii

V České republice působí hlava státu, kterou je prezident. Jeho volba probíhala v minulosti nepřímo, a to prostřednictvím Parlamentu České republiky. Zlom nastal v roce 2012, kdy byla zavedena přímá volba prezidenta. To znamená, že prezident je volen naprosto shodným způsobem, jako například poslanci, zastupitelé a...

Parlament České republiky a vše co musíte vědět

Pokud jde o jeden z nejvýznamnějších orgánů ČR, je třeba jmenovat Parlament České republiky. Ve své podstatě jde o dvoukomorový zákonodárný sbor, který se dělí na dvě komory. Ještě, než vznikl právě Parlament ČR, existovaly na našem území jiné organizace v podobě předchůdců. Národní...

Poslanecká sněmovna ČR má opravdu velký význam

Poslanecká sněmovna ČR, to je vesměs zkrácený název Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Zmínka o Parlamentu ČR je zde na místě, protože se jedná o jeho dolní komoru. V jejím čele stojí vždy předseda, dále je to první místopředseda a další místopředsedové. Jestliže se o Poslanecké sněmovně...

Funkční období v politice by měl znát každý občan

Když se zaměříte na jednotlivé politické strany, potažmo na samotné politiky, jistě si nelze nepovšimnout jedné důležité věci. A tou je funkční období vztahující se k jednotlivým vykonávaným funkcím. V tomto případě se tento pojem týká primárně zastupitelstev obcí. V nadcházejících řádcích Vás však...

Politické strany mají řadu příjmů, poznejte je všechny

Když se zaměříte na politickou scénu v Česku, pak se kromě hlavy státu v podobě prezidenta České republiky setkáte hlavně s politickými stranami. Právě ty rozhodují o věcech kolem nás. Aby politické strany mohly fungovat, musí být vhodně financovány. V tomto směru lze narazit na dva zdroje financí. Interní...

Prezident České republiky se pyšní řadou pravomocí

Každý asi správně tuší, že hlavou státu je prezident. V našem případě prezident České republiky, který je nějakou dobu volen přímou volbou. Jako hlava státu má přemíru důležitých pravomocí. Ty se rozdělují na absolutní pravomoci a pravomoci s kontrasignací. Oboje Vám v následujících řádcích...