Politický systém České republiky od A až do Z

Když se zaměříte na politiku obecně, setkáte se s řadou nejrůznějších pojmů. Není to pochopitelně jenom politik, který hraje v tomto celku významnou roli. Podstatný je i samotný politický systém České republiky. A právě na něj se v následujících řádcích zaměříme pod drobnohledem. Pod tímto slovním spojením si můžete představit určitou charakteristiku rozdělení politické moci.

  • Výkonná moc.
  • Zákonodárná moc.
  • Soudní moc.

Politický systém České republiky a výkonná moc

Nejprve se pojďme věnovat oblasti označované, jako výkonná moc. Zmínit lze určitě prezidenta, jako hlavu státu. Ten je mimochodem i největším reprezentantem Česka v zahraničí. Mezi vrcholové orgány země patří i vláda. Ta je odpovědná Poslanecké sněmovně, vydává nejrůznější nařízení, sestavuje státní rozpočet a mnohé jiné.

Ostatní části politického systému

Jak už jsme z části prozradili v úvodu tohoto článku, politický systém České republiky, to není pouze výkonná moc. Ale také další moci. O nich se podrobnější informace dozvíte z níže uvedených otázek a odpovědí. Právě ty Vám prozradí všechno podstatné.

Jaká je zákonodárná moc?

Se zákonodárnou mocí souvisí primárně Parlament České republiky. Ten se dělí na dvě komory. Dolní komoru prezentuje Poslanecká sněmovna, naopak horní komoru představuje Senát.

Jak je to se soudní mocí v České republice?

Soudní moc v Česku je tvořena pestrou soustavou jednotlivých soudů. Tím nejvyšším je bezpochyby Ústavní soud. Vedle nejvyššího správního soudu jsou to také vrchní soudy, krajské soudy a ty okresní.

Kolik v Česku funguje krajských a obecních soudů?

V České republice funguje celkem 8 krajských soudů a 86 okresních soudů.

Kolik je v Česku územních celků?

Politický systém České republiky pochopitelně souvisí i s územními celky. V Česku je celkem 14 samostatných krajů, 76 okresů a přes 6 200 obcí.

Kdo stojí v čele českých měst a krajů?

Jsou to samozřejmě starostové a hejtmani. Pokud jde o statutární města, tam lze hovořit o primátorech.

Publikováno: 10. 10. 2021

Kategorie: Politika

Autor: HavelBenda

Tagy: kraje | krajské soudy | města | moc | politický systém | politika | soudní moc | systém | výkonná moc | zákonodárná moc