Poslanecká sněmovna

Parlament České republiky a vše co musíte vědět

Pokud jde o jeden z nejvýznamnějších orgánů ČR, je třeba jmenovat Parlament České republiky. Ve své podstatě jde o dvoukomorový zákonodárný sbor, který se dělí na dvě komory. Ještě, než vznikl právě Parlament ČR, existovaly na našem území jiné organizace v podobě předchůdců. Národní...

Poslanecká sněmovna ČR má opravdu velký význam

Poslanecká sněmovna ČR, to je vesměs zkrácený název Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Zmínka o Parlamentu ČR je zde na místě, protože se jedná o jeho dolní komoru. V jejím čele stojí vždy předseda, dále je to první místopředseda a další místopředsedové. Jestliže se o Poslanecké sněmovně...