prezident

Přímá volba prezidenta ČR má za sebou určitou historii

V České republice působí hlava státu, kterou je prezident. Jeho volba probíhala v minulosti nepřímo, a to prostřednictvím Parlamentu České republiky. Zlom nastal v roce 2012, kdy byla zavedena přímá volba prezidenta. To znamená, že prezident je volen naprosto shodným způsobem, jako například poslanci, zastupitelé a...

Funkční období v politice by měl znát každý občan

Když se zaměříte na jednotlivé politické strany, potažmo na samotné politiky, jistě si nelze nepovšimnout jedné důležité věci. A tou je funkční období vztahující se k jednotlivým vykonávaným funkcím. V tomto případě se tento pojem týká primárně zastupitelstev obcí. V nadcházejících řádcích Vás však...

Prezident České republiky se pyšní řadou pravomocí

Každý asi správně tuší, že hlavou státu je prezident. V našem případě prezident České republiky, který je nějakou dobu volen přímou volbou. Jako hlava státu má přemíru důležitých pravomocí. Ty se rozdělují na absolutní pravomoci a pravomoci s kontrasignací. Oboje Vám v následujících řádcích...