volba prezidenta

Přímá volba prezidenta ČR má za sebou určitou historii

V České republice působí hlava státu, kterou je prezident. Jeho volba probíhala v minulosti nepřímo, a to prostřednictvím Parlamentu České republiky. Zlom nastal v roce 2012, kdy byla zavedena přímá volba prezidenta. To znamená, že prezident je volen naprosto shodným způsobem, jako například poslanci, zastupitelé a...

Prezident České republiky se pyšní řadou pravomocí

Každý asi správně tuší, že hlavou státu je prezident. V našem případě prezident České republiky, který je nějakou dobu volen přímou volbou. Jako hlava státu má přemíru důležitých pravomocí. Ty se rozdělují na absolutní pravomoci a pravomoci s kontrasignací. Oboje Vám v následujících řádcích...