Definice náboženství podle slavných osobností

Náboženství je víra v něco nadzemského, tedy opak ateismu. Může se týkat společenských zvyklostí, myšlení, jednání, rituálů a bohoslužeb. Náboženská nauka má pochopitelně odlišnou definici, protože na světě existuje spousta náboženských směrů. Definice náboženství tak není úplně jednotná.

  • Křesťanství
  • Judaismus
  • Hinduismus
  • Buddhismus

Typologie náboženství

V tomto článku se určitě nezaměříme na nejznámější sekty světa, ale i na náboženství obecně. Víra totiž ovlivňuje nejenom kulturu, ale také rodové kulty. Velice často se můžete setkat s odkazem na historické náboženství. Výjimkou nejsou ani pojmy jako polyteismus a monoteismus. Náboženská víra má i svoji vnitřní a vnější podobu.

Definice náboženství v detailech

Pojďme se ale na náboženství jako takové podívat očima významných osobností, ať už byli věřící nebo nevěřící. Pro každého z nich má náboženská víra trochu jiný význam a je velice zajímavé z takových informací čerpat. O tom se ostatně můžete přesvědčit v nadcházejících otázkách a odpovědích.

Jak náboženství definoval Émile Durkheim?

Ten říkal, že náboženství je v podstatě jednotný systém víry a praktik. Ty se vztahují primárně k posvátným věcem.

Jak o náboženství hovořil Clifford Geertz?

Geertz jej prezentoval jako systém symbolů. Ty v lidech probouzení příslušné nálady, motivují je a přináší určitý řád žití. Do jisté míry takové symbol nabízí odlišný pohled na skutečnost.

Co o náboženství říkal Gottlieb Fichte?

Jeho definice náboženství byla celkem jasná. Víra jako taková je především poznáním. Prostřednictvím náboženství se člověk může dozvědět odpovědi na ty největší životní otázky. Výsledkem všeho je posvěcená mysl.

Co naopak o náboženství tvrdil Karel Marx?

Ten měl oproti jiným slavným osobnostem trochu odlišný názor. Pro něj bylo náboženství opium lidstva, což je všeříkající definice.

Co si o náboženství myslel Sigmund Freud?

Definice náboženství v podání tohoto velikána byla celkem přímá a jednoznačná. Víra je v podstatě určitou kolektivní neurózou. Podle něj jde pouze o ovlivnění psychického stavu člověka, které má navodit určitá božstva. Zjednodušeně řešeno se jedná o uspokojení dětinských tužeb dospělých lidí.