Hinduismus – Poznejte hlavní směr tohoto náboženství

Na světě existuje přemíra náboženských směrů, které jsou hodně rozšířené. Není to pouze buddhismus, jak by si mohl, kdo myslet. Je to také hinduismus. Ten lze označit za třetí nejrozšířenější náboženství světa. Ostatně má kolem jedné miliardy příznivců, což je opravdu hodně.

  • Náboženský koncept.
  • Tradiční indický filozofický směr.
  • Spousta duchovních praktik.

Hinduismus a jeho rozšíření

I když je hinduismus opravdu hodně rozšířený po celém světě, největší zastoupení má pravděpodobně v Indii. Mezi další státy lze jmenovat Nepál a Mauricius. Je však pravdou, že indičtí hinduisté se postupem let dostali i na ostatní působiště. Mezi známá místa patří například Bangladéš, Srí Lanka, Réunion, Malajsie, Fidži a podobně. Právě tam s největší pravděpodobností nevládne ateismus.

Základní fakta o náboženském směru

Hinduismus se pochopitelně pojí se svým vznikem světa. Ten je definován Manuovým zákoníkem, respektive samotná teorie. Za největšího boha celého světa je označován Brahma. Svět je vždy zničen a následně tvořen, o čemž vypovídají čtyři jugami. S nimi a s řadou dalších informací Vás podrobněji seznámíme v následujících otázkách a odpovědích.

Jaké jsou čtyři věky podle hinduismu?

Je to Krtajuga dlouhá 1 728 000 let, Tretájuga dlouhá 1 296 000 let, Dváparajuga dlouhá 842 000 let a Kalijuga dlouhá 432 000 let.

Jak je podle Manuova zákoníku rozděleno období muže?

Nejprve je doba studenta označovaná jako brahmačárin. Poté následuje grhastha v roli hospodáře. Pak přichází role poustevníka vánaprastha a nakonec svatého muže sannjásina.

Jaké jsou jednotlivé varny neboli třídy v hinduismu?

Je to bráhmani, kšatrijovi, vaišjové a šúdrové.

Kdo jsou to nedotknutelní?

Tito lidé nepatří do žádné z varen hinduismu. V rámci určité hierarchie jsou až na úplně spodní hranici. Obvykle pro ně platí přísná omezení a z pohledu rituálů na ně zbývají pouze nečisté práce.

Kolik je na světě tzv. nedotknutelných?

Tato skupina věřících často označovaná jako Mahátma Gándhí čítá přes 200 milionů lidí, což je zhruba pětina hinduistů.