politika

Politický systém České republiky od A až do Z

Když se zaměříte na politiku obecně, setkáte se s řadou nejrůznějších pojmů. Není to pochopitelně jenom politik, který hraje v tomto celku významnou roli. Podstatný je i samotný politický systém České republiky. A právě na něj se v následujících řádcích zaměříme pod drobnohledem. Pod tímto slovním spojením...

Politické hnutí – Význam slova pod drobnohledem

Jestliže se zajímáte o to, jak funguje politický systém v České republice, určitě byste neměli opomíjet na výraz politické hnutí. Ve své podstatě to není to samé, jako politická strana. Jedná se o sociální hnutí zaměřené na oblast politiky. Cílem takového politického hnutí je pak zvolit členy hnutí do úřadů,...

Politik může fungovat hned na několika úrovních

Politika je pro některé jedince doslova vědou a nepřehlednou oblastí. Přitom se jedná o poměrně důležité téma související s našimi životy a budoucností. Právě tyto faktory politikové značným způsobem ovlivňují. Z těchto důvodů Vám prozradíme, kdo je to vlastně politik a na jaké úrovni může...

Politické strany mají řadu příjmů, poznejte je všechny

Když se zaměříte na politickou scénu v Česku, pak se kromě hlavy státu v podobě prezidenta České republiky setkáte hlavně s politickými stranami. Právě ty rozhodují o věcech kolem nás. Aby politické strany mohly fungovat, musí být vhodně financovány. V tomto směru lze narazit na dva zdroje financí. Interní...