víra

Definice náboženství podle slavných osobností

Náboženství je víra v něco nadzemského, tedy opak ateismu. Může se týkat společenských zvyklostí, myšlení, jednání, rituálů a bohoslužeb. Náboženská nauka má pochopitelně odlišnou definici, protože na světě existuje spousta náboženských směrů. Definice náboženství tak není úplně...

Judaismus a přehledná definice této víry

Abrahámovské náboženství židovského národa. Přesně tak je definován judaismus, který se velice často pojí s pojmy jako izraelitská víra, mojžíšská víra a židovská víra. Ve své podstatě se za tímto směrem skrývá kulturně-nábožensko-nacionální soubor zahrnující spoustu prvků. Od historie, přes filozofii,...

Křesťanské symboly nabývají nejrůznějších významů

Křesťanství je bezpochyby jedním z nejpopulárnějších náboženství a vírou vůbec. Rozšířené je v podstatě po celém světě. Nejrůznější křesťanské symboly nabývají odlišných podob. Některé z nich se pojí s křesťanstvím obecně a jiné zase s určitými náboženskými skupinami tohoto směru. Tento článek...

Hinduismus – Poznejte hlavní směr tohoto náboženství

Na světě existuje přemíra náboženských směrů, které jsou hodně rozšířené. Není to pouze buddhismus, jak by si mohl, kdo myslet. Je to také hinduismus. Ten lze označit za třetí nejrozšířenější náboženství světa. Ostatně má kolem jedné miliardy příznivců, což je opravdu hodně. Náboženský...

Buddhismus je nejrozšířenějším náboženstvím světa

Zajímá Vás, jaké náboženství patří na přední příčky těch nejrozšířenějších na světě? Je to buddhismus, který rozhodně nespadá mezi nejznámější sekty. Ba naopak. Jde o plnohodnotné náboženství s opravdu hodně dlouhou tradicí. Učení Siddhártha Gautamy označovaného jako Buddha je vyhledávané všemi...

Nejznámější sekty světa pod drobnohledem

Na světě existují nejrůznější typy náboženství. Je ovšem pravdou, že mnohé z nich nelze označovat jako náboženské směry, ale spíše jako sekty. Jestliže chcete vědět, jaké nejznámější sekty na světě fungují, začtěte se do níže uvedených řádků. S většinou z nich Vás podrobněji...

Scientologie hlásá několik filozofií a odlišných praktik

V jednom z našich minulých článků jsme se zaměřili na to, co je to ateismus. Tentokrát budeme cílit na novější náboženské hnutí označované jako scientologie. Tato církev je hodně populární především ve Spojených státech amerických. Hlásá poměrně jednoduchou myšlenku. Člověk se skládá ze tří částí....

Ateismus – Poznejte různé odnože bezbožnosti

Ateismus je označení pro člověka žijícího bez Boha. Neupíná se k žádné víře v něco většího, silnějšího a nadpřirozeného. Právě z této definice vzniklo hlavní označení tohoto směru, jímž je bezbožnost. Výraz ateismus lze ale prezentovat i mnohými dalšími způsoby, na které v široké...